top of page

Verslag Carnavalzietsong Wilhelmina

08-02-2020

Op 8 februari j.l. was het ‘vastelovvend’ in de Wilhelminazaal. De jaarlijkse Wilhelmina zietsóng, georganiseerd door onze Jeugdraad, stond op het programma. Om 14:11 uur werd het muzikale startschot gegeven door DJ Roger en na een korte opening door de Jeugdraad kon de zitting beginnen. Zoals altijd bestond het programma ook nu weer uit (eigen)jeugd, die allemaal kosten noch moeite hadden gespaard om mooie dansen, sfeervolle liedjes of een andere spectaculaire act te laten zien. Een van de turngroepen bracht een weerzinwekkende show, vol acrobatische sprongen en bewegingen, uiteraard lieten de Kleuters weer een dansje zien en we mochten genieten van ons dansmarietjes. 

 

Er zit echter ook altijd een treurig moment op deze zitting, het aftreden van de hoogheden. Prins Jayden en Prinses Zara hebben, tijdens het afgelopen seizoen, de ‘vastellovvend ’ met Gv Wilhelmina op fantastische wijze uitgedragen en hier zijn we dan ook bijzonder trots op! 

 

Na regen komt zonneschijn, dat bleek vandaag maar weer. Onder begeleiding van de muziek van Grease (thema optocht 2020) deed de Leiding en Jeugdraad hun act, die uiteindelijk ook de nieuwe, nog onbekende prins of prinses richting het podium deed begeleiden. Onder luid gestamp en hard geklap vanuit de zaal presenteerde de Jeugdraad de nieuwe hooglustigheid: Prinses Lara. Na een overweldigend applaus en een buutemarsch voor de ouders, kreeg onze nieuwe prinses haar accesoires toegereikt. Met cape, scepter en medaille stond Lara glunderend op de bühne.

De 'Kalk aan de Books' werd aangekondigd en samen met Prins Bart en Jeugdprins Thijn feliciteerden ze de kersverse prinses. Bij feliciteren alleen bleef het natuurlijk niet en nadat de President zijn woordje had gedaan, kreeg prinses Lara een orde van jeugdprins Thijn, gevolgd door drie voorzichtige kusjes op wang. Nadat het schaamrood bij de kinderen was weggetrokken werd de carnavalsvereniging weer de zaal in begeleid, zodat de dansgroepen hun optreden konden starten. 
Het programma werd vervolgd met wederom optredens door de jeugdigen, die ook nu nog steeds heel creatief bleken te zijn. Nadat het laatste optreden afgelopen was, sloot de Jeugdraad de zitting af en  DJ Roger kon de tent op de kop gaan zetten tijdens de afterparty.

 

Namens de Jeugdraad willen we iedereen bedanken die zijn of haar steentje bijgedragen heeft aan deze fantastische middag. Een bijzonder woord van dank aan DJ Roger voor de muzikale omlijsting van deze middag. 

bottom of page