top of page

Bestuur & Leiding

 

Het 6-koppige bestuur bestaat uit de voorzitter en de vijf commissie-voorzitters. 
De commissies zijn verantwoordelijk voor hun takenpakket. Binnen een vooraf bepaald kader kunnen zij eigen besluiten nemen. De commissievoorzitter legt, namens de commissie, verantwoording af aan het bestuur. Als er besluiten genomen moeten worden die buiten het afgesproken kader vallen, worden deze als voorstellen meegenomen naar het bestuur. Binnen het bestuur worden hierover besluiten genomen.

Bestuursindeling :


- Algemene ledenvergadering

- Bestuursvoorzitter
- Secretariaat
- Financiën & Exploitatie
- Technische leiding
- Beheer & Techniek

- Activiteiten

- PR & Sponsoring

- PR & Sponsoring

Ere-Voorzitter :

 Commissie Voorzitters :

 

- M. Otten
- R. Wetzels
- M. Schoonbrood
- W. Dohmen-Haagen
- P. Dumont 

- J. Direcks

- B. Wetzels

- T. Körver

- Hein Schoonbrood

Algemene Ledenvergadering:
- Hoogste orgaan binnen vereniging. 
- Geeft Bestuur volmacht om vereniging te leiden. 
- Besluitvorming volgens de Statuten. 

Bestuur:
- Bewaakt Statuten. 
- Besluitvorming voorstellen uit Commissies. 
- Besluitvorming grotere investeringen. 
- Benoemd commissieleden. 
- Benoemd leiding. 
- Rechtsgeldige vertegenwoordiging vereniging. 
- Vertegenwoordigd vereniging op recepties, evenementen. 
- Bewaakt continuïteit, sportieve prestaties en financiën. 

Commissie Secretariaat:
- Verwerking informatie en post en zorgt voor verspreiding binnen en buiten vereniging. 
- Verenigingsagenda. 
- Beheer agenda bezetting Wilhelminazaal. 
- Onderhoud contacten en communicatie met Overheid, verenigingen en bonden. 
- Opstellen jaarverslag. 
- Notuleren bestuursvergadering / algemene jaarvergadering. 
- Verzorgen publicaties in media. 
- Inschrijving verenigingsdeelname aan activiteiten (o.a. carnavalsoptocht). 
- Organisatie donateurskaartenverkoop. 
- Beheer Website. 
- Bewaakt deadlines wedstrijdinschrijvingen, contracten. 
- Redactie + Organisatieverenigingsblad "Wilhelminanieuws". 
- Feliciteren/attenderen bij geboorte, huwelijk, ziekte, overlijden etc. 
- Beheren en onderhouden historisch archief. 
- Beheer verenigingsuniformen. 
- Subsidieaanvragen (samen met Commissie Financiën & Exploitatie). 

Commissie Financiën & Exploitatie:
- Boekhouding en Opstellen begroting. 
- Afhandeling in- en uitgaande facturen. 
- Opstellen jaarrekening en financieel jaarverslag. 
- Organisatie kascontrole. 
- Beheren kas van de sportaccommodatie. 
- Beheren kas van de vereniging. 
- Organisatie bonnenverkoop en vrije gave. 
- Beheren financiële contracten/hypotheken en abonnementen. 
- Subsidieaanvragen (samen met Commissie Secretariaat). 
- Beheer Sponsoren / Advertenties / Reclameborden sportaccommodatie. 
- Beheer financiën donateurskaartenverkoop. 
- Incasso contributie. 
- Borggelden verenigingseigendommen / Huurgelden meubilair en apparatuur. 
- organisatie donateurskaartenverkoop. 
- Ledenadministratie. 
- Inkopen t.b.v. exploitatie Horeca. 
- Afsluiten contracten met gebruikers en huurders. 
- Sponsor administratie. 
- Prijsafspraken m.b.t. exploitatie Wilhelminazaal (o.a. verhuur , consumptieprijs). 

Commissie Technische Leiding:
- Bewaakt sportief niveau. 
- Organisatie Turnen en Acro-gym t.b.v. recreanten en wedstrijdgroepen. 
- Organisatie overige gymnastieklessen (o.a. ouderen- en kleutergym). 
- Organisatie overige sporten (volleybal, zumba, jazz dance, piloxing, fitness). 
- Indeling sporters in desbetreffende afdelingen. 
- Bewaakt kwaliteit leiders. 
- Afstemming / aanvraag deelname cursussen. 
- Bewaakt geldigheid licenties. 
- Voorbereiding inschrijving wedstrijden. 
- (mede) organisatie jeugdactiviteiten. 
- Organisatie wedstrijden KNGU (samen met Commissie Activiteiten). 
- Beheer (inclusief inventarislijst),onderhoud toestellen en apparatuur t.b.v. sportuitoefening. 
- Drumbandzaken (lessen, instrumentarium, inschrijvingen festivals of wedstrijden, activiteiten). 

Commissie Beheer & Techniek:
- Organisatie barbezetting (samen met Commissie Activiteiten). 
- Zaalinrichting. 
- Beheer voorraad. 
- Schoonmaak. 
- Beheer verwarming / elektriciteit. 
- Beheer / Verhuur meubilair en apparatuur (tafels/stoelen/koelkasten/koffiezetapp.). 
- Incidenteel bouwkundig onderhoud zaal. 
- Jaarlijks onderhoud (o.a. schilderwerk, belijning). 
- Zorgdragen voor onderhoud aan technische installaties (evt. door derden). 
- Beheer geluidsinstallatie 
- Onderhoud meubilair 

Commissie Activiteiten:
- Organisatie bindingsactiviteiten vereniging (o.a. feestavond, familiedag, BBQ). 
- Organisatie verenigingsactiviteiten. 
- Samenwerking Jeugdraad en Supportersclub. 
- Organisatie wedstrijden KNGU (samen met Commissie Technische Leiding). 
- Organisatie Evenementen. 
- Vrijwilligers. 
- Organisatie barbezetting (samen met Commissie Beheer & Techniek).

Leiding / Vrijwilligers

 

Kleutergym

- Marie-Louise van Wersch

- Renate Ramakers

- Simone Slangen

 

Meisjes + Jongens 6 t/m 12 jaar Recreatief

- Miriam Slangen

- Marion Meens

- Ramona Direcks

- Pamela Direcks

Wedstrijdgroep Jeugd Senioren 

Recreatief

- Ger Wetzels

- Henny Schmeets

- Ramona Direcks

- Miriam Slangen

- Simone Slangen

Meisjes selectie

- Simone Slangen

- Ramona Direcks

- Samantha Schmeets

Dance Fitness

- Juanita van Wersch

Fitdames

- Ger Wetzels

Volleybal gemengd

- Ron Wetzels

Total Body Workout

- Extern

Acrogym

- Wardia Dohmen-Haagen

- Ilona Brouns

bottom of page