top of page

Historie Gv Wilhelmina

 

Voorzitters

14 voorzitters hebben de vereniging

geleid:

- André Brauers | 1934
- Jos Prevoo | 1934 - 1935
- Piet Breuer | 1935 - 1947
- Hub Vliex | 1947
- Piet Breuer | 1947 - 1949
- Harry Vankan | 1949
- Hein Clignet | 1949 - 1951
- Piet Breuer | 1951 - 1953
- Harry Vankan | 1953 - 1955
- May Schleypen | 1955 - 1970
- Hans Franken | 1970 - 1979
- *Hein Schoonbrood* | 1979 - 2000
- Peter Hamers | 2000 - 2007
- *Hein Schoonbrood* | 2007 - 2008
- Vacant | 2008 - 2012 
- Miriam Houben-Stommen | 2013 - heden

(*Ere-voorzitter)

Secretarissen

18 secretarissen, waaronder 2 vrouwen, hebben deze taak vervult bij Gv Wilhelmina:

- Werner Palmen | 1934 - 1938
- Sjir Havenith | 1938 - 1939
- Karl Hursel | 1939 - 1945
- Piet Lemmen | 1945 - 1946
- Piet Eykeboom | 1946 - 1948
- Piet Breuer | 1948 - 1950
- Hans Franken | 1950 - 1955
- Piet Breuer | 1955 - 1957
- Hens Schleypen | 1957 - 1968
- Hans Franken | 1968 - 1969
- Antoon Schoonbrood | 1969 - 1976
- Gerda Hodiamont-Grond | 1976 - 1977
- Annie Niessen-Ruyters | 1977 - 1979
- Antoon Schoobrood | 1979 - 1984
- Jo Krings | 1984 - 1991
- Lucas Hursel | 1991 - 2002
- Rico Meens | 2002 - 2013

- Marco Schoonbrood | 2013 - 2020
- Ron Wetzels | 2020 - heden

Penningmeesters

12 penningmeesters hebben de financiën op orde proberen te houden:

- Karel Krings | 1934 - 1936

- Martin Dortans | 1936 - 1946
- Martin Brauers | 1946 - 1955
- Frans Glavimans | 1955 - 1957
- Sjeng Jaegers | 1957 - 1964
- Leo Franken | 1964 - 1968
- Louis Hodiamont | 1968 - 1971
- May Schleypen | 1971 - 1986
- Harry Vankan | 1986 - 1991
- Joep Franken | 1991 - 1994
- Marco Schoonbrood | 1994 - 2002

- Robert Hodiamont | 2002 - 2020
- Marco Schoonbrood | 2020 - heden

Turnleiding

12 hoofdleiders hebben de turn(st)ers van

Gv Wilhelmina begeleid:

- Piet Brauers | 1934 - 1939
- Martin Dortans | 1939 - 1948
- Joep Mullenders | 1948 - 1950
- Chris Winands | 1950 - 1951
- Joep Beuken | 1951 - 1952
- Andreas Honings | 1952 - 1957
- May Schleypen | 1957 - 1961
- Andreas Honings | 1961 - 1967
- Leo Franken | 1967 - 1979
- Ger Wetzels | 1979 - 2000
- Henny Schmeets-Beuken | 2000 - 2012
- Miriam Slangen-Nevelstein | 2000 - 2013 

- Ron Wetzels | 2013 - 2020

- Wardia Dohmen-Haagen | 2020 - Heden

Oprichting

Gymnastiekvereniging Wilhelmina wordt 12 mei 1934 opgericht in het voormalige café Havenith, aan de Dr. Nolenstraat. De zaal bij het café heet Wilhelmina. De mannen van het eerste uur van Wilhlemina kiezen de naam van de zaal, als naam voor hun vereniging. De nieuwe vereniging telt dan 14 leden en 4 adspirant-leden. 

Zij hebben zich afgesplitst van de in 1891 opgerichte turnvereniging La Reine de la Liberté. Wilhelmina is op dat moment ‘Bocholtz” derde gymnastiekvereniging. In 1929 heeft gymnastiekvereniging Werk Naar Krachten zich van La Reine de la Liberté afgescheiden. Enkele jaren later wordt La Reine la Liberté opgeheven. Haar leden stappen over naar Wilhelmina. De vlag van de ter ziele gegane gymnastiekvereniging is in bezit van Wilhelmina.

 

Van lokaal Havenith tot Wilhelminazaal

Sinds Wilhelmina’s bestaan hebben diverse zalen in Bocholtz gefungeerd als oefen- en clublokaal. Het begon in 1934 allemaal in lokaal annex zaal Havenith, de huidige Auwe Kino, aan de Dr. Nolenstraat. Tot 1946 was daar het verenigings- en oefenlokaal gehuisvest. Daarna werd tot 1966 onderdak gevonden in een van de zalen aan de Min. Ruijsstraat. 

Dat waren achtereenvolgens:

 • café Vliegen (tot 1954)

 • café het Haantje (tot 1959)

 • zaal Glavimans (tot 1966)

Vanaf 31 oktober 1966 werd geoefend in de gymzaal aan de Groeneboord. Tot 1969 was café Heckmans, eveneens aan de Min. Ruijsstraat, het clublokaal. Tenslotte deed café Schleypen dienst als clublokaal tot 1975.

 

Verbouwing

Door tussen 1975 en 1978 elke week een kienavond te organiseren, vergaarde Wilhelmina het geld om de pas aangekochte zaal te verbouwen. Handige en ijverige leden van Wilhelmina verbouwden en vertimmerden de zaal, zodat op 14 januari 1978 het eigen oefen- en verenigingslokaal door deputé Buck kon worden geopend. De Wilhelminazaal was een feit. En zo was Wilhelmina na meer dan dertig jaar teruggekeerd naar de zaal waar het in 1934 begon.

Aankoop

Wilhelmina wilde in de jaren zeventig de prestaties verbeteren. Daarom moest er meer geoefend kunnen worden. Omdat de gymzaal aan de Groeneboord vrijwel was volgeboekt, kon dat daar niet. Toen deed zich de mogelijkheid voor om de zaal Schleypen (voormalige zaal Havenith) aan de Dr. Nolenstraat te kopen. Wilhelmina bedacht zich geen twee keer en met steun van de toenmalige gemeente Bocholtz kocht de gymnastiekvereniging op 5 februari 1975 zaal Schleypen.

Kampioen

Wilhelmina wordt vanaf 1952, als wordt deelgenomen aan titelwedstrijden van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, een vereniging van kampioenen. Wiel Jaegers wordt de bekendste. Twee keer wordt hij Limburgs jeugdkampioen en vijf keer kampioen van Zuid Nederland. In 1955 wordt hij nationaal jeugdkampioen. In Alkmaar volgt hij op 29 november 1959 de legendarische Klaas Boot op als turnkampioen van Nederland. Tot 1965 – zeven jaar achter elkaar – sleept hij de nationale titel in de wacht. Een op een training opgelopen voetblessure maakte een eind aan zijn turnloopbaan.

Resultaat

Vanaf die tijd behoorde het schipperen met oefentijden tot het verleden. Elk moment van de dag kan in de Wilhelminazaal getraind worden. Momenteel wordt er ongeveer veertig uur per week geoefend. Ook in het Bocholtzer verenigingsleven neemt de zaal een belangrijke plaats in. De Wilhelminazaal wordt behalve voor turnen ook gebruikt voor feesten, recepties, concerten, kindermiddagen, solistenconcoursen, volleybal-toernooien enz. Sinds de opening van de zaal beheren de Wilhelminaleden belangeloos hun verenigingslokaal.

Wandelen

Aan Wilhelmina wordt 20 augustus 1938 een wandelsportafdeling toegevoegd. Ook deze afdeling gaat ter ziele. Na de oorlog wordt nog twee keer – voor het laatst in 1967 - een voorstel gelanceerd om een wandelafdeling op te richten. De afdeling komt niet van de grond. De turners blijven echter wandelen. Zij doen mee aan talloze wandeltochten en slepen, tot ver in de jaren zeventig, heel wat prijzen in de wacht.

Volleybal

Sinds 1967 wordt er bij Wilhelmina volleybal gespeeld. De afdeling is voortgekomen uit de conditietrainingen die voormalig hoofdleider Leo Franken voor trimmers gaf. Sinds de in gebruik name van de Wilhelminazaal in 1967 zet Wilhelmina jaarlijks het Burg. Persoon-volleybaltoernooi op touw. Vanaf 1985 wordt het Kerst-volleybaltoernooi georganiseerd.

Atletiek

Andere takken van sport hebben bij Wilhelmina steeds onderdak gevonden. Zo wordt er op 1 augustus 1937 een atletiekvereniging opgericht, die geleid wordt door politieman Lei Jaegers. ’s Winters is de zolder van zijn huis de trainingshal. ’s Zomers wordt geoefend in een weiland aan de Keulenderweg. De Wilhelmina-atleten doen mee aan bondsatletiekdagen en de Limburgse atletiek kampioenschappen. De afdeling sterft een geruisloze dood. Vlak na de bevrijding wordt weer met de gedachte gespeeld om een atletiekafdeling op te richten. Het blijft bij die gedachte.

Fitgroepen

Fitness, jazzdansen en volleybal hebben de plaats ingenomen van de wandwel- en atletiekafdeling. Zo’n zestig leden telt de fitgroep dames, die wekelijks in de Wilhelminazaal sporten. Ruim vijfentwintig jaar bestaat deze afdeling. Zo’n tien jaar zijn twintig dames actief bezig met jazzballet en conditieoefeningen. Ongeveer tien heren vormen de donderdagfitters. De groep bestaat ongeveer een kwart eeuw. De trimmers hebben onlangs besloten toe te treden tot de geüniformeerde garde en mee te marcheren in optochten.

Fusie

De leden van Wilhelmina maken er op 18 januari 1948 geen geheim van dat ze willen samengaan met zustervereniging Werk naar Krachten. D’r jèle toernverein. De bespreking loopt op niets uit. In februari 1966 wordt het fusieplan weer opgepakt. Een fusie is ook op 24 januari 1972 in zaal Schleypen het gesprek tussen Wilhelmina en WNK. Dit keer zijn burgemeester Persoon van Bocholtz en KNGV-bestuurder W. de Wolf ook bij het overleg betrokken. De fusie gaat niet door, omdat WNK – zo vermelden de notulen – de tijd daartoe nog niet rijp acht.

Sjtoppekloep

Een andere afdeling die ooit bestaan heeft, is d’r Sjtoppekloep. Deze club wordt opgericht op 31 januari 1943 om de verenigingsband in staat te houden, nadat Wilhelmina zichzelf op 20 september 1942 opheft, omdat ze niet op de eisen van de Duitsers wil ingaan om toe te treden tot de Kulturkammer. Vierentwintig leden zijn lid. Het duurt tot 22 oktober 1944 voordat Wilhelmina weer vergadert. Tijdens die eerste bijeenkomst na de oorlog wordt o.a. besloten opnieuw een damesafdeling op te richten. Vijfentwintig vrouwen worden lid. De afdeling wordt geen blijvend succes. Op 25 juli 1950 wordt de huidige damesafdeling opgericht.

Kerk

De na-oorlogse jaren brengen niet alleen financiële en bestuursproblemen. Ook krijgt Wilhelmina het aan de stok met de parochiegeestelijkheid. Reden: de echtscheiding van een der bestuursleden in 1951. Vanaf de kansel wordt Wilhelmina verketterd. Tot 1963 mag ze niet meetrekken in de processie. Bij een begrafenis mag de verenigingsvlag niet de kerk binnen. Wilhelmina stapt om die onenigheid in 1951 uit de Koninklijke Gymnastiekbond en sluit zich aan bij het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond. (KNGV). Na die overstap worden grote persoonlijke en teamprestaties geleverd. Alles komt op den duur echter weer op zijn pootjes terecht. De verhouding tussen de bestuursleden onderling en met de kerk.

De mannen van het eerste uur

Veertien leden en vier adspirant-leden telde Gymnastiekvereniging Wilhelmina toen ze op 12 mei 1934 werd opgericht. De eerste leden waren tegelijk de oprichters. De mannen van het eerste uur waren:

 • Andreas Brauers 

 • Mathieu Palmen

 • Peter Brauers 

 • Hein Heckmans

 • Karel Krings 

 • Jozef Heckmans

 • Chris Lommen 

 • Jos Prevoo

 • Arnold Lommen 

 • Jozef Ramakers

 • Werner Palmen 

 • Gerard Havenith

 • Jozef Brauers(Herver) 

 • Jozef Brauwers(Bongaarderweg)

 

Als adspirant-leden werden ingeschreven:

 • Leo Heckmans 

 • Jozef Brauers

 • Chris Brauers 

 • Alfons Baggen 

bottom of page