top of page
Lid worden, Opzeggen

Lidmaatschap

 

Lid worden

Lid worden kan alleen door een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij

de ledenadministratie of te uploaden via de site. Inschrijven kunt u hier.

Wijzigingen lidmaatschap

Via het inschrijfformulier kunt u ook wijzigingen aanbrengen aan uw lidmaatschap door het formulier te downloaden, invullen en weer te uploaden naar de ledenadministratie.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden door het intrekken van de SEPA machtiging. Deze is via de website of via uw bank te downloaden.

[Download de "intrekking SEPA machtiging"]
Deze moet dan ingeleverd worden bij de ledenadministratie : 
(Inleveradres staat in het document !)

 

Let op! Contributie kan alleen stop gezet worden door afmelding bij de ledenadministratie. Dit kan d.m.v. :* het formulier “intrekking SEPA machtiging

in te leveren bij de ledenadministratie.

Terugboeken van de contributie of afmelden bij de leiding is niet voldoende.

Contributie

De contributie wordt betaald door het verstrekken van een machtiging aan G.V. Wilhelmina om de verschuldigde contributie automatisch per kwartaal (eerste maand) te laten afschrijven van uw rekening. Bij minderjarigen is de handtekening vereist van ouders of voogd.
De hoogte van de contributie wordt twee jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering.

Contributies van G.V. Wilhelmina per 18-01-2023

Onderstaand zijn contributie bedragen per maand.

1. Steunende leden. € 8,50

2. Kaderleden. € 13,50
Leiding/Bestuur/Jeugdraad en Oud-bestuursleden

3. Recreatieve leden. (1uur les) € 14,-
Kleuters/Fitdames/Volleybal en Dance Fitness.

4. Actieve leden. (meerdere uren/externe leiding) € 15,-
Turnen/Acro recreatief en Total Body Workout

5. Actieve leden (meerdere uren incl. zaterdag les) € 15,50
Turnen

6. Wedstrijdsport
Turnen = € 16,50
Acrogym = € 17,-

Bondscontributie (afschrijving per kwartaal)
Junioren tot 16 jaar €6,45 (per kwartaal)
Senioren 16 jaar en ouder €7,94 (per kwartaal)

*bij deelname aan meerdere disciplines blijft de duurste discipline de basis
*voor iedere extra discipline €2,50
*voor extra discipline wedstrijdsport €2,75
*voor extra les zaterdag (op uitnodiging van de leiding) €1,-


Data afschrijving Contributie:


1e kwartaal : februari
2e kwartaal : mei
3e kwartaal : augustus
4e kwartaal : november

Contributie
bottom of page