top of page

Jubilarissen Gv Wilhelmina 2019

Ook dit jaar heeft onze vereniging weer een aantal jubilarissen waar wij ontzettend trots op zijn!

De jubilarissen zijn:

- Hein Schoonbrood    70 jaar

- Ger Wetzels                50 jaar

- Simone Slangen        25 jaar

Op zaterdag 11 mei zullen wij onze jubilarissen in het zonnetje zetten op onze jaarlijkse feestavond.

Jubilarissen GV Wilhelmina 2019

Hein

Schoonbrood

Simone

Slangen

Ger

Wetzels

Hein Schoonbrood - 70 jaar:

Werd op 8 jarige leeftijd lid van onze vereniging. Hij maakte een actieve turnperiode door waarin menig succes behaald werd. Op 22 jarige leeftijd [1963] werd hij gekozen tot bestuurslid. Deze functie heeft hij 50 jaar vervult [tot medio 2013]. In 1956 werd hij lid van onze drumband als klaroenblazer, waarbij hij van 1970 tot 2003 werd benoemd tot drumband-leider. Noodgedwongen stopte hij in 2011 bij het Drumband wegens het opheffen van de klaroenafdeling. Van 1960 tot 1971 was hij jeugdleider. Nadat Wilhelmina in 1974 een eigen zaal had aangekocht was Hein een van de drijvende krachten om deze accommodatie om te bouwen tot een gymzaal.

 

In hetzelfde jaar, bij zijn 25 jarig jubileum, werd hem voor de vele verdiensten de gouden Wilhelminaspeld opgespeld. Van de toenmalige Limburgs Turn Kring mocht hij de zilveren speld in ontvangst nemen en van de KNGB de zilveren speld van verdienste. In 1979 werd hij door de algemene ledenvergadering gekozen tot Voorzitter en deze functie heeft hij uitgeoefend tot 2000 waarna hij is benoemd tot Ere-Voorzitter. Voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap werd hem bij zijn 40 jarig jubileum in 1989 de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau opgespeld en van de KNGB de zilveren ere speld van verdienste.

 

De laatste jaren zorgt hij ervoor dat de voorraad in onze kantine op peil wordt gehouden. Verder worden diverse onderhoudsklussen door hem uitgevoerd. Aan nagenoeg alle verenigingsactiviteiten draagt hij zijn steentje bij.

 

Wij wensen hem in de toekomst nog veel plezier toe bij het uitoefenen van zijn hobby.

Ger Wetzels - 50 jaar

Ger Wetzels werd in 1969 lid van gymnastiekvereniging Wilhelmina. In 1970 was hij medeoprichter van een Jeugdraad binnen de vereniging. Hij was hier vanaf de oprichting tot 1974 voorzitter. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds een gewaardeerd raadgever binnen deze groep. Sinds 1972 is Ger actief als jeugdleider en vanaf 1979 werd hij benoemd tot hoofdleider van G.V.Wilhelmina. Deze taak heeft hij uitgevoerd tot 2000. Van 1996 tot 2010 is hij Bestuurslid geweest.

 

Naast zijn lidmaatschap bij Wilhelmina is hij al sinds 1968 leider bij zustervereniging Gulpener Turnclub. Onder zijn leiding zijn vele tientallen nationale en provinciale titels naar Bocholtz gesleept. Hij heeft ervoor gezorgd dat Wilhelmina niet alleen binnen de landsgrenzen bekendheid kreeg maar ook daarbuiten, gezien de vele demonstraties en wedstrijden in Duitsland, België, Luxemburg en Zwitserland. Van 1972 t/m 1979 was hij ook lid van onze drumband waar hij de marstrom speelde. Sinds 45 jaar is hij ook jurylid binnen de KNGU. Begonnen is hij hiermee bij de Limburgse Turnkring en later overgegaan naar het Limburgse Groepsspringen en Persoonlijk turnen. Sinds ca. 25 jaar jureert hij ook de Nationale Kampioenschappen voor de productgroep Groepsspringen.

 

Nadat G.V.Wilhelmina in 1974 een eigen accommodatie (café met feestzaal) had aangekocht was Ger Wetzels een van de drijvende krachten om deze om te bouwen tot een gymzaal. Ger was een van de uitvoerders van de bouw. Elke vrije minuut was hij aanwezig om zijn vakbekwaamheid en medewerking te verlenen. In 1982 was hij een van de initiatiefnemers voor het bouwen van een valkuil , om gecompliceerde sprongen te oefenen, de eerste in Limburg! Ook in 2007, toen de Wilhelminazaal geheel werd gesloopt en vanuit de fundering helemaal opnieuw werd opgebouwd, was hij menig uurtje present om mee te werken.

 

Ger is tevens medeoprichter en gedreven organisator van de onderlinge wedstrijden (turnen, jazz, airtumbling) tussen de zusterverenigingen van G.V.Wilhelmina, die elk jaar worden georganiseerd. Verder is hij barmedewerker tijdens de vele nevenactiviteiten die door onze vereniging op touw gezet worden. Vanaf zijn pensionering maakt hij deel uit van de “dagdienst” van G.V.Wilhelmina, die zorgdraagt voor een stuk onderhoud aan de Wilhelminazaal.

 

Ger is een verenigingsman in hart en nieren en wij wensen hem proficiat met zijn jubileum met nog vele plezierige jaren bij “zijn” Wilhelmina.

Simone Slangen - 25 jaar

Simone wordt met 3 jaar lid van GV Wilhelmina en zet de eerste stapjes in de gymnastieksport bij de kleuters. Zowel in de springgroepen als bij de acrogymnastiek gaat haar dat goed af, getuige de vele prijzen die ze met haar groepen in de wacht weet te slepen.

 

Van 2006 tot 2016 is ze actief geweest bij de acrogym en bij het groepsspringen heeft ze tot 2013 deel uitgemaakt van de wedstrijdgroep. In 2007 is ze gestart met cursussen voor assistent leidster en vanaf 2017 heeft ze het niveau 3 diploma. Tot op heden geeft ze les aan de kleuters en de springgroepen van G.V.Wilhelmina. Ze is ook enkele jaren lid geweest van de Jeugdraad en zelfs voorzitter in 2008.

 

Wij feliciteren Simone met haar 25 jarig jubileum en hopen dat zij nog vele jaren plezier beleefd bij haar activiteiten bij en voor G.V.Wilhelmina.

bottom of page