top of page

Aftrap Carnaval 2020

22/25-02-2020

Beste Carnavalisten,

Van 22 t/m 25 februari a.s. barst het carnavalsgeweld weer los in onze contreien.

De laatste jaren trapt de Wilhelminafamilie op de zaterdag het carnavalsweekeinde af met een gezellig samenzijn in de kantine van de Wilhelminazaal.

Dit jaar dus zaterdag 22 februari vanaf ca. 11:11h.

Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Je bent van harte welkom.

Aangezien er eten wordt besteld is het van belang je hiervoor tijdig aan te melden VOOR 8 februari aanstaande.

De kosten voor het eten bedragen € 10,00 per persoon en worden direct betaald bij aanmelden, dus VOORAF!

De drank wordt door iedereen zelf afgerekend.

Aanmelden kan bij Marco Schoonbrood of door betaling op rekening

NL29 RABO 0107922800 t.n.v. Gv Wilhelmina onder vermelding van

CARNAVAL WILHELMINAFAMILIE en het aantal personen.

Groetjes en tot ziens,

Bestuur Gv Wilhelmina

 

bottom of page