Jaarvergadering Supportersclub Gv Wilhelmina

17-04-2019

Bij deze hebben wij het genoegen, U uit te nodigen, voor het bijwonen

van onze Jaarvergadering.

Deze zal gehouden worden op : 

 

Datum: Woensdag 17-04-2019

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: in de Wilhelminazaal te Bocholtz.

 

AGENDA:

 

1. Opening

2. Notulen laatst gehouden Jaarvergadering 2018

3. Jaarverslag [2018] Secretaris

4. Jaarverslag [2018] Penningmeester

5. Verslag Kascontrolecommissie

6. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

7. Pauze

8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn:

 - Mevr. A. Wetzels (Secretaris)

 - Dhr. P. Schmeets (Commissaris )

 - Dhr. W. Houben ( Commissaris )

9. Mededelingen

10. Wat ter tafel komt

11. Rondvraag

12. Sluiting.

1/47

Lesrooster

agenda_edited.png
Logo G.V. Wilhelmina bocholtz

Copyright ©2020

Gv Wilhelmina Bocholtz

Lid van KNGU

Contact gegevens:

Nieuwsbrief:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Gymnastiekvereniging

Wilhelmina Bocholtz

Dr. Nolensstraat 9a

6351 GL Bocholtz

T: 045-5443804

Postadres:

Akerstraat 175

6466 HG Kerkrade

Route ...

Inschrijven

Mis voortaan niets meer, meld je hier aan voor de Nieuwsbrief.

Afmelden