top of page

Jaarvergadering Supportersclub Gv Wilhelmina

17-04-2019

Bij deze hebben wij het genoegen, U uit te nodigen, voor het bijwonen

van onze Jaarvergadering.

Deze zal gehouden worden op : 

 

Datum: Woensdag 17-04-2019

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: in de Wilhelminazaal te Bocholtz.

 

AGENDA:

 

1. Opening

2. Notulen laatst gehouden Jaarvergadering 2018

3. Jaarverslag [2018] Secretaris

4. Jaarverslag [2018] Penningmeester

5. Verslag Kascontrolecommissie

6. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

7. Pauze

8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn:

 - Mevr. A. Wetzels (Secretaris)

 - Dhr. P. Schmeets (Commissaris )

 - Dhr. W. Houben ( Commissaris )

9. Mededelingen

10. Wat ter tafel komt

11. Rondvraag

12. Sluiting.

bottom of page